Home

“Als u er onderling niet meer uitkomt is mediation een oplossing.”

Mediation

Wat is mediation?

Niet altijd gaat het in ons leven van een leien dakje. Onenigheid, meningsverschillen, een verstoorde communicatie thuis of op het werk kunnen zorgen voor strijd tussen mensen die eerder goed met elkaar konden opschieten. Een geschil kan klein beginnen maar wrijving en boosheid kunnen leiden tot een verdergaande ongewenste verdeeldheid. Als u er onderling niet meer uitkomt is mediation of een andere vorm van conflictbemiddeling een oplossing.

Over mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waar op een neutrale wijze met respect voor beide partijen naar een oplossing wordt gezocht.

lees meer

Conflictadviseur: Jaap Blok

Hij is jurist en werkzaam geweest in diverse adviserende en leidinggevende functies, en lid van diverse bezwarencommissies.

meer over Jaap

Conflict of meningsverschil?

Met welke conflicten kunt u terecht

  • zakelijke conflicten
  • arbeidsconflicten
  • conflicten binnen het onderwijs en de zorg
  • teamconflicten
  • familie of persoonlijke conflicten
  • en vele ander vormen van meningsverschillen, ruzies op de werkvloer of thuis.