Hoe werkt het?

“Als u er onderling niet meer uitkomt is mediation een oplossing.”

Zo werkt het

Intake

Nadat u contact heeft opgenomen vindt een eerste intake plaats waarbij de mediator kort kennis maakt met partijen. Als de klik er is en ieder bereid is om de mediation te starten krijgen partijen een overeenkomst toegestuurd om die bereidheid vast te leggen. Vervolgens volgen een aantal (gemiddeld 2 tot 5) sessies van 1 á 1,5 uur om tot elkaar te komen.

Afspraken

Zorgvuldig vastleggen

Aan het eind van de mediation worden afspraken zorgvuldig vastgelegd, bij voorkeur in een overeenkomst tussen partijen. Tót de vastlegging van die afspraken is de mediation tussentijds te beëindigen als een van de partijen dat wenst. Uiteraard ontheft dat partijen niet van de verplichting te betalen voor de tijdsinvestering van de mediator.

Tarief

Intake gesprek is gratis

Aan de intake om na te gaan of er een klik is tussen mediator en partijen zijn geen kosten verbonden.

Vervolgens worden nadere afspraken gemaakt over de te verwachten kosten.

Daarnaast worden locatiekosten en eventuele voorzieningen ter plekke in rekening gebracht. Gebruikelijk is dat partijen de kosten gelijkelijk verdelen tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.