Jaap Blok

“Als u er onderling niet meer uitkomt is mediation een oplossing.”

Conflictadviseur Jaap Blok

Verbinden in vertrouwen

Niet altijd gaat het in ons leven van een leien dakje. Onenigheid, meningsverschillen, een verstoorde communicatie thuis of op het werk kunnen zorgen voor strijd tussen mensen die eerder goed met elkaar konden opschieten. Een geschil kan klein beginnen maar wrijving en boosheid kunnen leiden tot een verdergaande ongewenste verdeeldheid. Als u er onderling niet meer uitkomt is mediation of een andere vorm van conflictbemiddeling een oplossing.

Jaap Blok
  • Conflictadviseur
  • Dagvoorzitter
  • Extern vertrouwenspersoon
  • Lid diverse klachten-, geschillen- en bezwarencommissies
  • Ombudsman Gemeente Doetinchem

Dagvoorzitter of spreekstalmeester nodig?

Interactie en verbinding

Naast mediator is Jaap ook uw dagvoorzitter tijdens bijzondere vergaderingen waar partijen bij elkaar gebracht moeten worden en waar verbinding een belangrijk doel is van de bijeenkomst. Waar nodig leidt hij de discussie en zorgt hij voor een samenvatting en formuleert de eventueel gemaakte afspraken.

Als spreekstalmeester of facilitator tijdens seminars of evenementen praat hij de programmaonderdelen soepel aan elkaar, zet sprekers in het zonnetje en zorgt voor interactie met het publiek.