Mediation

“Als u er onderling niet meer uitkomt is mediation een oplossing.”

Conflictbemiddeling

Met respect voor partijen

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waar op een neutrale wijze, met respect voor beide partijen, naar een oplossing wordt ge- zocht. Partijen zijn en blijven daarin onafhankelijk en hebben een eigen verantwoordelijkheid om letterlijk weer ‘on speaking terms’ te komen. De mediator is daarin slechts de begeleider die onpartijdig en onbevooroordeeld partijen mogelijkheden biedt om er zelf uit te komen en de communicatie weer op gang te brengen.

Met deze conflicten kunt u terecht
  • zakelijke conflicten
  • arbeidsconflicten
  • conflicten binnen het onderwijs en de zorg
  • teamconflicten
  • familie of persoonlijke conflicten
  • en vele andere vormen van meningsverschillen, ruzies op de werkvloer of thuis.

Koorddansers
Dansen in evenwicht

“Stelt u zich voor dat u samen op een koord staat en toch naar elkaar toe wilt bewegen. Dat vereist balans en vooral een goede onderlinge communicatie. Op het juiste moment een stap zetten en anticiperen op de beweging die de ander gaat maken. Mag ik u helpen daar een (nieuwe) balans in te vinden?”

Jaap Blok, evenrede mediation.