Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Evenrede kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Evenrede , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Evenrede verstrekt. Evenrede kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres.

Waarvoor?

Evenrede verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Evenrede uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Bewaren persoonsgegevens

Evenrede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verstrekken aan derden

Evenrede verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics

Evenrede maakt geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, voor zover op basis van bovenstaande bewaard, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jaap@evenrede.nl. Er zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging

Evenrede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via jaap@evenrede.nl.

Evenrede.nl
IBAN NL 85 RABO 0321 2166 44
KvK 69208069
Tel. 06-22217053
jaap@evenrede.nl